שילוב נשים בתפקידי לחימה – נתונים על הורדת הרף המבצעי