שילוב נשים בבית הספר לקצינים של צה”ל (בה”ד 1) – השלכות ונזקים