שירות נשים בתפקידי לחימה – הצגת צה”ל בפני וועדת חוץ ובטחון בכנסת